Зорій Лонгін-Микола Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Зорій Лонгін-Микола Михайлович

ЗОРІ́Й Лонгін-Микола Михайлович (19. 07. 1927, с. Пасічна, нині Надвірнян. р-ну Івано-Фр. обл. – 14. 09. 2006, Львів) – фахівець у галузі механіки і математики. Д-р фіз.-мат. н. (1996), проф. (2000). Закін. Львів. ун-т (1956). Служив 1945–52 у рад. армії (Баку). Працював в Ін-ті машинознавства і автоматики АН УРСР (1959–73); Фіз.-мат. ін-ті (1973–75) та Ін-ті приклад. проблем математики і механіки АН УРСР (1973–80; усі – Львів), де від 1975 очолював Обчислюв. центр. 1980–2000 – у Держ. ун-ті «Львів. політехніка»: від 1999 – проф. каф. теор. механіки; 2000–06 – проф. каф. вищої математики Львів. аграр. ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення нових способів побудови заг. інтегралів диференціал. рівнянь зі змін. коефіцієнтами і зокрема такими, що мають особливості типу дельта – функції та її похідних. Також захоплювався вокал. співом, зокрема 1980–2004 – перший тенор Нар. чол. хору «Орфей» «Львів. політехніки».

Пр.: Об устойчивости стержня при неконсервативной нагрузке // Вопр. машиноведения и прочности в машиностроении. 1964. Т. 10, вып. 9; До теорії стійкості систем з розподіленими параметрами // Доп. АН УРСР. 1968. № 11; Про одне зображення характеристичних рівнянь деяких крайових задач для систем з розподіленими параметрами // Там само. 1968. № 12; Об условиях отсутствия дестабилизации в системах с распределенными параметрами // ПМ. 1969. Т. 5, вып. 9; О новом методе построения общих решений линейных дифференциальных уровнений // Докл. АН УССР. Сер. А. 1979. № 5; Об универсальных характеристических уравнениях в задачах колебаний и устойчивости упругих систем // Изв. АН СССР. 1982. № 6; Metody analizy drgań i stateczności kontynualno-dyskretnych układów mechanicznych. Białystok, 1997 (співавт.); Лінійні моделі дискретно-неперервних механічних систем. Л., 1999 (співавт.).

М. І. Сорокатий

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
М. І. Сорокатий . Зорій Лонгін-Микола Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17098 (дата звернення: 18.06.2021)