Єврейські вісті — Енциклопедія Сучасної України

Єврейські вісті

«ЄВРЕ́ЙСЬКІ ВІ́СТІ» – газета. Засн. 1991 у Києві Т-вом євр. культури України, від 1993 – орган Євр. ради України. Виходить двічі на місяць як додаток г. «Голос України»; наклад 11 тис. прим. Матеріали друкує рос., укр. мовами та ідиш. Висвітлює культурне життя євреїв, розповідає про внесок видат. людей у мист-во, літ-ру, науку, культуру, спорт, участь у 2-й світ. війні, пропагує міжнац. згоду і толерантність. Рубрики: «Голоси наших друзів», «Всі ми діти твої, Україно». Найцікавіші публікації передруковано у кн. «Навеки вместе: Очерки» (К., 2001). Гол. ред. – І. Левітас (від 1991).

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
А. І. Голенковський . Єврейські вісті // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17355 (дата звернення: 25.02.2021).