Європейських досліджень інститут НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Європейських досліджень інститут НАНУ

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ ІНСТИТУТ НАНУ – науково-дослідна установа, що досліджує процеси європейської інтеграції та місце і роль України в них. Засн. 1992 у Києві як Ін-т сх.-європ. дослідж. АНУ, від 2001 – сучасна назва. Нині в Ін-ті працюють 18 н. с., зокрема 5 д-рів н. Наук. дослідження: вивчення та публікація укр. державниц. істор. та політол. спадщини; вплив європ. політ. думки та культури на минуле й сучасне життя України; проблеми нац.-держ. буд-ва, його регіон. аспекти; сусп.-політ. і культурні зв’язки України; аналіз та прогнозування розвитку сучас. відносин України з країнами Європи; розроблення теорій національності, нації та держави, політ. й конституц. теорій. З моменту створення активно співпрацює зі Сх.-європ. дослід. ін-том (м. Філадельфія, США), ін. н.-д. установами України, США та РФ. Перший дир. – Я. Пеленський, від 2008 – А. Кудряченко.

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
Я. О. Чорногор . Європейських досліджень інститут НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17379 (дата звернення: 05.03.2021).