Євсєєв Іван Овсійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Євсєєв Іван  Овсійович

ЄВСЄ́ЄВ Іван Овсійович (Евсеев Иван Евсеевич; 09(21). 08. 1868, с. Камєнка Псков. губ., Росія – 07. 08. 1921, там само) – російський богослов, славіст. Д-р богослов’я (1906), чл.-кор. РАН (1914). У 1893 закін. С.-Петербур. духовну академію із ступ. канд. н. 1902–04 – інспектор Поділ. духов. семінарії у Кам’янці-Подільському. 1902 став чл. Поділ. церк.-архів. т-ва, досліджував поділ. і буковин. старожитності. Автор праці «Археологические поиски в Буковине» (Каменец-Подольск, 1904; 1907). Попередні розвідки зі стародав. слов’ян перекл. Біблії узагальнив у монографії «Книга пророка Даниила в древнерусском переводе: Введение и тексты» (Москва, 1905). Від 1906 – у С.-Петербур. духов. академії: 1907–18 – проф. каф. рос. і церк.-слов’ян. мов та історії рос. літ-ри; 1918–21 – н. с. Відділ. рос. мови і словесності РАН. Співорганізатор і кер. Комісії з наук. вид. Біблії слов’ян. мовами (1915–21). У 1917 ініціював створення Біблій. ради з перегляду та виправлення слов’ян. і рос. перекл. Біблії, виробив принципи наук. вид. слов’ян. біблій. текстів.

Пр.: Толкованія на книгу пророка Даніила въ древне-славянской и старинной русской письменности // Древности. Тр. славян. Коммиссіи Моск. Археол. об-ва. 1902. Т. 2; Описаніе рукописей, хранящихся въ Орловскихъ древнехранилищахъ. Орел, 1905; 1906; Раскопки по верхнему течению р. Оки // Тр. 14-го археол. съѣзда въ Черниговѣ 1919 г. Т. 1–3. Москва, 1910–11.

Літ.: Копилов С. А. І. О. Євсєєв в культурному житті Поділля на початку ХХ ст. // Культура Поділля: історія і сучасність (Мат. 2-ї наук.-практ. конф.). Хм., 1993.

М. Ю. Костриця

Стаття оновлена: 2009