Євсєєв Сергій Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Євсєєв Сергій  Васильович

ЄВСЄ́ЄВ Сергій Васильович (20. 08. 1900, м. Могильов, Білорусь – 15. 07. 1982, Львів) – фахівець у галузі гравіметрії та сейсмології. Д-р тех. н. (1956), проф. (1960). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1929). Працював 1930–34 у Сейсмол. ін-ті АН СРСР; 1935–38 – у Центр. НДІ геодезії, аерознімання, картографії; 1938–40 – в Ін-ті гол. пн. мор. шляхів (усі – Ленінград); 1940–44 – у Зх.-Сибір. геол. управлінні (м. Новосибірськ, РФ); 1944–45 – у Дніпроп. ін-ті інж. транспорту; 1945–51 – в Ін-ті геології корис. копалин АН УРСР (Львів); водночас 1945–48 – зав. каф. геодезії та картографії Львів. ун-ту; 1951–61 – зав. Сейсміч. сектору, 1961–66 – зав. відділу сейсмології, 1966–75 – ст. н. с.-консультант Львів. філії Ін-ту геофізики АН УРСР. Вивчав закономірності гравітац. поля Землі, сейсмічність Карпат. регіону та проблеми сейсміч. районування зх. областей України.

Пр.: Локальные аномалии силы тяжести и их применение в геологии // Геофиз. сб. 1953. № 1; О некоторых закономерностях гравитационного поля Земли и их значение для геодезии и геофизики. К., 1957; Землетрясения Украины. К., 1961; Западная Украина // Сейсмическое районирование СССР. Москва, 1968 (співавт.); Интенсивность землетрясений Украины // Сейсмичность Украины. К., 1969; Карпаты // Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. Москва, 1977 (співавт.).

Р. С. Пронишин, О. В. Кендзера

Стаття оновлена: 2009