Євтух Анатолій Антонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Євтух Анатолій Антонович


Євтух Анатолій  Антонович

Є́ВТУХ Анатолій Антонович (04. 03. 1955, с. Зарічне, нині смт Рівнен. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Закін. Львів. політех. ін-т (1977). Відтоді працював у НДІ мікроприладів: від 2000 – нач. лаб. технології інтеграл. систем; від 2002 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (обидва – Київ): пров. н. с. Наук. дослідження: фізика напівпровідників і діелектриків, тонкі плівки, границі розділу, електрофіз. властивості, електронна польова емісія, технологія напівпровідник. приладів.

Пр.: Vacuum Nanoelectronics // Handbook of Semiconductor Nanostructures and Nanodevices. Vol. 3: Spintronics and Nanoelectronics. Los Angeles, 2006; Electrical and emission properties of nano-composite SiOx(Si) and SiO2(Si) films // J. Vacuum Science Technology B. 2006. Vol. 24(2); Nanoporous silicon doped by Cu for gas-sensing applications // Physica E. 2007. Vol. 38; Nanocomposite SiO2(Si) films as a medium for non-volatile memory // J. Non-Crystalline Solids. 2008. Vol. 354; Electron field emission from nanostructured surfaces of GaN and AlGaN // Phys. Stat. Sol. (c). 2008. Vol. 5 (співавт.).

Статтю оновлено: 2016