Євтушенко Микола Юрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Євтушенко Микола  Юрійович

ЄВТУШЕ́НКО Микола Юрійович (01. 01. 1944, с. Степанiвка, нині смт Сум. р-ну Сум. обл.) – гiдробiолог. Д-р бiол. н. (1985), проф. (1995), чл.-кор. НАНУ (1992). Закiн. Київ. ун-т (1973). Працював 1976–2000 в Ін-тi гідробіології НАНУ: від 1985 – заст. дир. з наук. роботи, 1985–88 – зав. вiддiлу водної токсикологiї, від 1988 – iхтiологiї; від 2000 – зав. каф. гідробіології, дир. навч.-наук. центру водних біоресурсів Нац. ун-ту біоресурсів та природокористування України (обидва – Київ). Віце-президент Гідроекол. т-ва України (1997–2004). Вивчає вплив природ. i антропоген. чинникiв на фiзiол. стан i продуктивнi властивостi популяцiї риб. Описав закономірності біоакумуляції важких металів у риб; обґрунтував біотичні дози та концентрації макро- і мікроелементів, що стимулюють їхній ріст.

Пр.: Метаболизм углекислоты у рыб. 1980 (співавт.); Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ после аварии на Чернобыльской АЭС. 1992; Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 1992 (співавт.); Гидробиологический режим Днестра и его водоемов. 1992 (спiвавт.); Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне р. Днепр. 2003; Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод суші. 2006 (усі – Київ).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Євтушенка // Вісн. НАНУ. 2004. № 1.

В. І. Юришинець

Стаття оновлена: 2009