Євтушенко Світлана Володимирівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Євтушенко Світлана Володимирівна


Євтушенко Світлана  Володимирівна

ЄВТУШЕ́НКО Світлана Володимирівна (04. 07. 1955, м. Архангельськ, РФ) – філософ і мистецтвознавець. Канд. мистецтвознавства (1992), д-р філос. н. (2004), проф. (2006). Чл. НСХУ (1988). Закін. Моск. ун-т (1977). Працює у Харкові: у ХМ (1978–94): від 1992 – зав. відділу вітчизн. дорев. мист-ва; від 1994 – в академії культури: від 1997 – доц. каф. історії та теорії культури; від 1998 – в ун-ті: 2005–06 – проф. каф. теорії культури і філософії науки; за сумісн. 1999–2000 – викл. академії дизайну і мист-в; 2006–07 – проф., зав. каф. теорії та практики худож. творчості Міжнар. слов’ян. ун-ту; 2007–08 – проф. каф. філософії тех. ун-ту буд-ва і арх-ри; від 2008 – проф. каф. сусп. наук ун-ту мист-в; водночас від 2008 – проф. каф. культурології юрид. академії. Запропонувала філос.-культурол. експлікацію теор. осмислення нар. творчості, розгляд генезису фольклорист. теорії в контексті заг.-гуманітар. проблематики, філос. інтерпретацію теорії примітива. Обґрунтувала принцип метанаук. орієнтації на паритетне, синтетичне осмислення профес. та нар. культур. Вивчає проблематику філос. та мистецтвознав. інтерпретації феномена худож. творчості, специфіки та морфології укр. худож. примітива 17–18 ст.

Пр.: Примитив: Очерки по теории, историографии, истории художествен. примитива. 2001; Примитив: Сакральность профанного?.. 2002; Покровские мистерии. 2004 (усі – Харків); З історії українського художнього примітива: «Гетьманські серіали»… // Народознавчі зошити. Л., 2004. Ч. 5–6 (59–60).

Літ.: Кончин Е. Эти трудные открытия // Сов. культура. 1984, 10 июля.

Статтю оновлено: 2009