Єгізаров (Єгіазарянц) Соломон Адамович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єгізаров (Єгіазарянц) Соломон Адамович


Єгізаров (Єгіазарянц) Соломон  Адамович

ЄГІАЗА́РОВ (ЄГІАЗАРЯ́НЦ) Соломон Адамович (01. 01. 1852, с. Давалу Єреван губ., нині с. Арарат, Вірменія – ?) – правознавець, етнограф. З походження вірменин. Навч. у 1-й Тифліс. г-зії (нині Тбілісі), де його вчителем був один із засн. Кирило-Мефодіїв. т-ва М. Гулак. Після закін. Моск. ун-ту (1880) залишений при ньому на 2 р. для підготовки до професор. звання на каф. держ. права. 1883–86 вчителював; від 1887 – приват-доц. Казан. ун-ту (нині Татарстан, РФ). Брав активну участь у підготовці «Свода материалов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края» (т. 1–4, Тифлис, 1887–88). Автор «Исследования по истории учреждений в Закавказье», першу частину якого («Сельская община») захистив як магістер. (1889), другу («Городские цеха. Организация и внутреннее управление закавказских амкарст») – як доктор. (1892) дисертації. Від 1893 – екстраординар., від 1894 – ординар., від 1912 – засл. проф. каф. держ. права Ун-ту св. Володимира у Києві (як позаштат. проф. викладав до його закриття 1920); водночас працював на Вищих жін. курсах, а також у Київ. комерц. ін-ті: 1908–20 – позаштат. ординар. проф. каф. руського держ. права, 1915–16 (з перервами) – в. о. декана екон. ф-ту (після реорганізації Ін-ту до 1921 читав лекції з держ. права та місц. самоврядування у Київ. ін-ті нар. госп-ва). Досліджував звичаєве право і побут народів Закавказзя, описав адм.-екон. устрій і форми сільс. общин, види селян. земле- і водоволодіння, орг-цію ремісн. цехів. Подальша доля достовірно невідома: за деякими даними, мешкав у Одесі, звідки виїхав за кордон.

Пр.: Конспектальный курс по государственному праву проф. С. А. Егиазарова. К., 1894; Лекции по русскому государственному праву. Состояния и местное управление в России. К., 1897; Пам’яті моїх учителів і керовників М. І. Гулака, Л. П. Загурського та О. О. Навроцького // Наше минуле. 1918. Ч. 1; Исследования по истории армянского права, публичного и частного. Вып. 1. К., 1919.

Статтю оновлено: 2009