Єгоров Борис Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єгоров Борис  Федорович

ЄГО́РОВ Борис Федорович (Егоров Борис Фёдорович; 29. 05. 1926, м. Балашов, нині Саратов. обл., РФ) – російський літературознавець. Д-р філол. н. (1968), проф. (1969). Чл. СП РФ (1982), Міжнар. ПЕН-клубу (2003). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург; 1948). Викладав у Тартус. ун-ті (Естонія, 1952–62), Ленінгр. ун-ті (1962–68) та пед. ін-ті (1968–78); був н. с. Ін-ту рос. історії РАН (1978–93), гол. н. с. С.-Петербур. філії Ін-ту соціології РАН (1993–96); від 1997 – гол. н. с. С.-Петербур. ін-ту історії РАН. Заст. голови (від 1978), голова (від 1991) редколегії серії книг «Литературные памятники». Досліджує історію рос. літ-ри, громад. думки, літ. критики та естетики, методологію сучас. літ. науки і літ.-худож. критики. Автор пр. «V. G. Korolenko elu ja looming» // «Looming» («Життя і творчість В. Г. Короленка» // ж. «Творчість»), Tallinn, 1953, № 8; «Н. А. Добролюбов – собиратель и исследователь народного творчества» (Горький, 1956); «Vene revolutsioonilised demokraadid ja Tarass Ševtšenko» («Російські революційні демократи і Тарас Шевченко») // «Looming», 1961, № 3; «Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского» (Москва, 1982), у яких проаналізував, зокрема, деякі явища історії укр. літ-ри, розглянув питання нац. своєрідності та народності поезії Т. Шевченка, інтерпретації його творчості у літ.-крит. виступах А. Григор’єва («Аполлон Григорьев – критик» // «Ученые записки Тартуского университета», 1960, вып. 98; 1961, вып. 104). У пр. «Роман 1860 – начала 1870-х гг. о “новых людях”» (Тарту, 1963) розглянув і романи Марка Вовчка «Живая душа» та «Записки причетника»; присвятив розділи І. Тривозі, Г. Сковороді, Я. Козелецькому, Г. Данилевському, М. Гоголю у кн. «Российские утопии: Исторический путеводитель» (С.-Петербург, 2007).

Літ.: Борис Федорович Егоров: Библиогр. указ. Ленинград, 1986; С.-Петербург, 2006; Фризман Л. Г. Отрезок времени. На юбилей Б. Ф. Егорову // Рус. язык и лит-ра в учеб. заведениях. 2006. № 3.

З. В. Кирилюк

Стаття оновлена: 2009