Єгоров Олексій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єгоров Олексій Михайлович


Єгоров Олексій  Михайлович

ЄГО́РОВ Олексій Михайлович (01. 08. 1935, с. Заульбінка Кіров. р-ну Сх.-Казахстан. обл., нині Казахстан) – фахівець у галузі фізики плазми. Д-р фіз.-мат. н. (1990), чл.-кор. НАНУ (2009). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Харків. політех. ін-т (1958). Відтоді працює у Харків. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: від 1988 – заст. ген. дир. з наук. роботи, водночас від 1995 – дир. Ін-ту плазм. електроніки і нових методів прискорення. Спільно з Я. Файнберґом експериментально підтвердив метод множення частоти, який базується на відбитті електромагніт. хвиль від плазми, що рухається у хвилеводі повільних хвиль; а також метод множення частоти при багатораз. відбитті хвиль від швидкорухомої плазми в зосередженому об’ємі. Під кер-вом Є. і за безпосеред. участі експериментально досліджено властивості обмеженої плазми (плазм. хвилеводу) в умовах значної неліній. залежності її параметрів від рівня амплітуди повільних електромагніт. хвиль, які розповсюджуються уздовж неї; розроблено і випробувано надпотужні надвисокочастотні генератори, що базуються на пучково-плазм. взаємодії.

Пр.: Об отражении электромагнитных волн от плазмы, движущейся в волноводах медленных волн // ЖЭТФ. 1960. Т. 38 (співавт.); СВЧ-волна большой интенсивности в плазменном волноводе // ФП. 1980. Т. 6, № 15 (співавт.); Исследование методов ускорения волнами плотности заряда в плазменных волноводах и пучках заряженных частиц // Плазм. электроника. К., 1989 (співавт.); Лазеры на нерелятивистских электронах // Успехи соврем. радиоэлектроники. 2006. № 7; Cumulation of ions by a focused ring laser pulse // IEEE Transactions on Plasma Science. 2008. Vol. 36, № 4.

Статтю оновлено: 2009