Єгунов Михайло Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єгунов Михайло  Андрійович

ЄГУНО́В Михайло Андрійович (14(26). 11. 1864, с. Аннівка Курс. губ., Росія – 08. 06. 1927, Одеса) – мікробіолог. Брат Л. Єгунова. Закін. Новоолександрій. ін-т с. госп-ва та лісівництва (нині Польща, 1891), Моск. с.-г. ін-т. Працював пом. експерта філоксер. комісії в Одесі; 1893–98 – асист. ботаніки Новоолександрій. ін-ту с. госп-ва та лісівництва; 1902–04 – зав. Томської центр. лаб. молоч. госп-ва (Росія), де організував бактеріол. відділення. Перебував за кордоном. 1908 – лаборант агроном. лаб. фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі; від 1909 – зав. лаб. молоч. госп-ва у м. Курган (Тобол. губ.); згодом – у Молочногосп. ін-ті (м. Вологда; обидва – Росія): проф., зав. молочно-дослід. станції. Від 1920 – в Одесі: проф. каф. молочар. справи С.-г. ін-ту, чл. наук. комісії, яка керувала н.-д. роботою в галузях бальнеології та курортології. Одним з перших розпочав вивчення фіз. мікробіології як окремої галузі. Досліджував угруповання бактерій, зокрема їхню роль у житті Чорного моря, бактерії молоч. госп-ва, питання нітрифікації, походження сірководню в Чорному морі. З’ясував окисну роль бактерій при утворенні лікув. грязі в лиманах; довів пересування залізних солей гідрозолю. Застосовуючи матем. аналіз, встановив залежність росту і розмноження мікроб. колоній від складу живил. середовища та продуктів обміну.

Пр.: К вопросу о нитрификации // Протоколы Варшав. об-ва естествоиспытателей. Отделение биологии. 1890. Т. 2, № 3; Серобактерии одесских лиманов // Арх. биол. наук. 1895. Т. 3, № 4; Аэробный денитрификатор при прорастании семян // Зап. Новоалександрий. ин-та с. хоз-ва и лесоводства. 1895. Т. 9, № 2; Роль бактерий в жизни Черного моря // Отчет отделения бактериологии Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Москва, 1901. Т. 1; Диффузия некоторых газов и солей: Применение к биологии и технике // Вісті Одес. с.-г. ін-ту. 1925–26. Вип. 1; О пластинке серобактерий в Черном море // Там само. 1926. Вип. 2.

Літ.: Щербакова А. А., Базилев- ская Н. А., Калмыков К. Ф. История ботаники в России (дарвиновский период, 1861–1917 гг.). Новосибирск, 1983; Вчені вузів Одеси; Липшиц.

І. В. Федорова

Статтю оновлено: 2009