Єзіков Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єзіков Володимир Іванович


Єзіков Володимир  Іванович

Є́ЗІКОВ Володимир Іванович (04. 04. 1944, м. Магнітогорськ Челябін. обл., РФ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1987), проф. (1988). Закін. Челябін. політех. ін-т (1965). Працював у Львів. політех. ін-ті (1971–91): від 1988 – проф. каф. фіз. і колоїд. хімії; від 1991 – зав. каф. фіз. хімії, водночас 1996–2001 – декан технол. ф-ту Херсон. тех. ун-ту; від 2002 – проф. каф. хімії Херсон. ун-ту. Досліджує проблеми фіз. хімії високотемператур. оксид. розчинів. Автор теорії колоїд. будови оксид. розчинів.

Пр.: Температурно-концентрационные зависимости активности кислорода в расплавах системы Na2O–CaO–SiO2 // Физика и химия стекла. 1983. Т. 9, № 5 (співавт.); Анионное распределение в расплавах системы СаО–SiO2 в присутствии сульфидной серы // Расплавы. 1988. Т. 2, № 3 (співавт.); Теория коллоидного строения высокотемпературного оксидного раствора // Вест. Херсон. тех. ун-та. 1997. № 1; Температурна розчинність води у розплавах системи Na2O–B2O3 // Мат. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні наук. дослідж. 2006». Л., 2006.

Статтю оновлено: 2009