Єланецький степ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єланецький степ

«ЄЛАНЕ́ЦЬКИЙ СТЕП» – єдиний степовий заповідник у Правобережній Україні. Знаходиться у Єланец. та Новоодес. р-нах Микол. обл. Створ. 1996. Підпорядк. Мін-ву охорони навколиш. природ. середовища України. Пл. 1675,7 га. Куратор – Ін-т ботаніки НАНУ. Розташ. на акумулятив. рівнині Причорномор. низовини. Місцевість глибоко розчлен. довгими і глибокими балками, тому тер. заповідника охоплює значну частину яружно-балк. системи на правому березі р. Громоклія, у межиріччі Пд. Бугу та Інгулу. Заповідник розташ. у геоструктур. області УЩ, однак граніти відслонюються частково на дні балок, а на них накладаються міоцен-пліоценові шари вапняків. Рештки цілин. степів збереглися тут як облямівка кам’янистих та крутосхил. ділянок балок Роза, Прусакова та Орлова, а зонально типові плакорні степи досі формуються на перелогах, що займають бл. третини площі заповідника (510,3 га), і досягли вузьколистотонконогової стадії демутації (поновлення). Заповідник відзначається наявністю колекції тварин у спеціально облаштованому вольєрі (понад 60 га). У біогр. відношенні «Є. с.» розташ. побл. пд. межі Лісостепу і поширення острів. лісів, а також на межі різнотравно-типчаково-ковилових та типчаково-ковилових степів Понтич. провінції. На тер. заповідника переважають фітоценози з домінуванням костриці валіської, ковил волосистої, Лессінґа та української, карагани кущової, чебрецю двовидного, деревію благородного та ін. Флора нараховує 492 види судин. рослин, з яких 22 занес. до Червоної книги України і 7 – до Європ. Червоного списку. Тварин. світ нараховує 153 види хребетних, серед яких найчисельнішими є птахи і ссавці; з них 19 належать до охорон. раритетів. Фауна безхребетних нараховує бл. 1500 видів, серед яких 51 вид занес. до Червоної книги України і 8 видів – до Європ. Червоного списку. Унікал. біокомплекси і популяції видів рослин і тварин збереглися тут завдяки наявності відслонень кам’янистих порід на схилах балок. Наук. дослідж. у заповіднику пов’яз. з вивченням відновлюв. процесів у природ. умовах та під впливом госп. втручань.

Літ.: Ткаченко В. С., Сиротенко П. О. Вихідний стан рослинності «Єланецького степу» в системі фітоценологічного моніторингу // УБОЖ. 1989. Т. 56, № 6; Воронова С. М. Особливості фіто- та флорорізноманіття природного заповідника «Єланецький степ» // Актуал. проблеми ботаніки та екології. Вип. 9: Мат. конф. молодих вчених-ботаніків (7–10 вересня 2004). Канів, 2004.

В. С. Ткаченко

Стаття оновлена: 2009