Єлецький Олександр Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єлецький Олександр  Григорович

ЄЛЕ́ЦЬКИЙ Олександр Григорович (28. 05 (09. 06). 1884, Харків – 11. 12. 1965, Київ) – ортопед-травматолог. Д-р медицини (1924), проф. (1925). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ун-т (1911). Відтоді працював військ. лікарем. Від 1918 – у Саратов. ун-ті (РФ): від 1925 – зав. каф. оператив. хірургії; водночас очолював ортопед. відділ. міського відділу охорони здоров’я; 1932–63 – зав. каф. ортопедії і травматології Київ. мед. ін-ту; одночасно – зав. відділу ортопедії і травматології Укр. НДІ ортопедії. Під час 2-ї світ. війни – зав. каф. травматології, ортопедії, військ.-польової хірургії Томського мед. ін-ту (РФ) та військ. лікар. Вивчав проблеми відновлення функцій опорно-рухового апарату, лікування спастич. паралічу, псевдосуглобів, кістк.-суглоб. туберкульозу, регенерації кістк. тканини. Одним з перших в СРСР виконав велику кількість операцій артропластики на колін. і кульш. суглобах, удосконалив методику операцій при застарілих вивихах і анкілозах кульш. і плеч. суглобів. Описав особливості іннервації судин епіфізів кісток і капсули колін. суглоба.

Пр.: Резекция задних корешков спинного мозга как способ лечения спастических параличей (операция Furster’a) // Ученые зап. Саратов. ун-та. 1924. Т. 2, вып. 1; К вопросу об иннервации капсулы и суставных концов костей коленного сустава // Вест. хирургии и погранич. обл. 1931. Т. 23, кн. 65–66; Захворювання і пошкодження хребта. К., 1936; Внутрисуставные повреждения больших суставов // Тр. 8-го съезда хирургов УССР. К., 1955.

Літ.: Новиков Н. В. Александр Григорьевич Елецкий: Некролог // ОТП. 1965. № 5; Шумада И. В., Костин Н. С. Профессор Александр Григорьевич Елецкий (К 100-летию со дня рожд.)// Там само. 1985. № 2.

І. М. Полякова

Статтю оновлено: 2009