Єльникова Галина Василівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єльникова Галина  Василівна

Є́ЛЬНИКОВА Галина Василівна (01. 11. 1944, м. Казань, Татарстан, РФ) – педагог. Д-р пед. н. (2006), проф. (2006). Закін. Харків. пед. ін-т (1974). Вчителювала (1970–80). У 1980–92 – у Харків. пед. ін-ті: 1986–90 – зав. каф. наук. основ упр. школою, 1990–92 – проректор з навч. роботи; 1992–94 – 1-й заст. нач. упр. освіти Харків. облдержадміністрації; 1994–96 – ректор Харків. ін-ту неперерв. освіти пед. працівників; від 1999 – в Ун-ті менеджменту освіти АПНУ (Київ): від 2005 – зав. каф. менеджменту освіти, економіки та маркетингу, від 2008 – декан ф-ту менеджменту й психології. Наук. дослідж.: адаптивне упр. закладами та установами заг. серед. освіти, критерії оцінювання профес. діяльності пед. працівників.

Пр.: Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: передумови, зміст, експеримент: Наук.-метод. посіб. Х., 1999; Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні. К., 1999; Методика викладання економічних дисциплін (управління трудовими ресурсами): Навч. посіб. К., 2003; Управлінська компетентність. К., 2005; Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади: Навч.-метод. посіб. К., 2007 (співавт.).

В. В. Олійник

Статтю оновлено: 2009