Єльницький Костянтин Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єльницький Костянтин  Васильович

ЄЛЬНИ́ЦЬКИЙ Костянтин Васильович (14 (26). 06. 1846, Мінська губ. – 1917) – педагог, краєзнавець. Закін. Ніжин. ліцей (1868). Відтоді викладав у Мозир. класич. (нині Білорусь), згодом – у Сибір. військ., водночас 1872–1906 – в Омській жін. (обидві – Росія; 1888 видав нариси з історії останньої) г-зіях, 1910–15 – у Париц. жін. уч-щі (нині Гомел. обл., Білорусь). Засн. стипендій в Омській жін. г-зії та кадет. корпусі. Дійс. чл. Зх.-Сибір. відділу Рос. геогр. т-ва. Автор низки підручників і навч. посібників з педагогіки, методики викладання рос. мови і словесності, історії педагогіки, зокрема «Курс дидактики» (1915), «Методика начального обучения отечественному языку» (1916), «Очерки по истории педагогики» (1918). Послідовник пед. ідей К. Ушинського. У працях підкреслював необхідність розвитку в майбут. учителів умінь і навичок самост. дослідж. пед. проблем, великого значення надавав вихованню в учнів актив. уваги, пригадування, розум. діяльності. Досліджував формування дит. особистості; економіку, історію, побут, культуру народів Сибіру. Написав кн. спогадів «Сорок лет учительства в далекой окраине» (1911) та «Из пережитого» (1912; обидві – Київ).

Пр.: Избранные педагогические статьи. Москва, 1896; Общая педагогика. С.-Петербург, 1907; Внимание учеников при обучении // Пед. сб. 1907. № 8; Чувствования и воспитания их // Там само. 1908. № 3; Русские педагоги 2-й пол. XIX столетия. Петроград, 1916.

Лит.: Ярошевская Н. К. Жизнь и педагогическая деятельность К. В. Ельницкого // Ученые зап. Томского ун-та. 1960. № 35.

Р. М. Конта

Статтю оновлено: 2009