Электронное моделирование - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Электронное моделирование

«ЭЛЕКТРО́ННОЕ МОДЕЛИ́РОВАНИЕ» – міжнародний науково-теоретичний журнал. Засн. 1979 у Києві Ін-том проблем моделювання в енергетиці АН УРСР. Виходить 6 разiв на рiк, наклад 250 прим. Матеріали публікує рос., укр. та англ. мовами. Статті присвяч. питанням теорiї моделювання, орг-цiї структур i обчислюв. процесiв у проблемно-орiєнтов. ЕОМ та системах аналiзу, синтезу, оптимiзацiї, iдентифiкацiї електрон. ланцюгiв, середовищ i систем, точності, надiйності та дiагностики електрон. систем; застосування методiв i засобiв моделювання в науцi, технiцi, нар. госп-вi. Серед рубрик – «Математические методы и модели», «Информационные технологии», «Вычислительные процессы и системы», «Точность, надежность, диагностика», «Применение методов и средств моделирования». Виходив також англ. мовою у США: 1981–91 під назвою «Electronic Modeling», 1992–2000 – «Engineering Simulation». Гол. ред. – В. Євдокимов (від 1998).

Л. Е. Зборовська

Стаття оновлена: 2009