Емблематика | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Емблематика


Емблематика

ЕМБЛЕМА́ТИКА – спеціальна історична дисципліна, об’єктом вивчення якої є емблема. Предмет дослідж. Е. – історія розвитку різноманіт. емблем, знаків для товарів і послуг, з’ясування їхнього змісту й походження, вивчення взаємовпливів, оцінка худож. й істор. значення та соц. функції; осн. об’єкт – різні види знаків у графіч. чи пластич. виконаннях, що відображають конкретну ідею і мають визначений зміст (окрім гербів і прапорів, які вивчають геральдика та вексилологія). Тривалий час Е. була складовою частиною ін. спец. істор. дисциплін, але зі зміною змісту емблем, їх цільового спрямування, набуттям особл. значення на сучас. етапі розвитку сусп-ва постало питання про відокремлення її в самост. галузь науки. Емблема, як правило, передає певну важливу інформацію, тому в ході дослідж. необхідно відшукати конкретні істор. корені тієї чи ін. емблеми, з’ясувати її походження. Як галузь істор. знання Е. порівняно молода наука (термін запровадив 1962 А. Введенський). Вона вивчає регалії, інсигнії, клейноди, ордени, медалі, беджі, печатки, монети, військ. нарукавні, нашийні та нагрудні знаки, прапори, штандарти, держ., регіон. (земел.), міські та родові герби, живопис, гобелени, пластику, графіку (політ. плакати) тощо. Ці предмети вивчають й ін. спец. істор. дисципліни, з якими взаємодіє Е. (геральдика, вексилологія, фалеристика, уніформологія, боністика та ін.), однак особливість емблемат. дослідж. визначається тим, що вони орієнтовані на аналіз зображень як певних істор. кодів. Вивчення емблем сприяє дослідж. у галузі воєн. історії, мистецтвознавства, релігієзнавства, дозволяє визначити різні культурні та сусп.-політ. впливи, взаємозв’язок між різноманіт. нац. традиціями. Розроблення теор. проблем Е. відкриває нові перспективи у вивченні як історії загалом, так і багатьох ін. спец. істор. дисциплін.

В УРСР розвиток Е. відбувався під потуж. ідеол. тиском, оскільки для таких знаків осн. визначалася передусім пропагандист. функція. Становлення укр. Е. як наук. дисципліни відбулося у 1960-х рр., коли почало відроджуватися зацікавлення спец. істор. дисциплінами загалом. Створення 1990 Геральдичного товариства Українського сприяло активнішому вивченню найдавніших знакових систем України, емблем укр. війська, молодіж. т-в, спорт. клубів, політ. партій, нац. меншин, знаків цехових орг-цій і пром. марок, реліг. символів, уможливило розгляд правових аспектів застосування емблем тощо. З набуттям Україною статусу незалежності розробляється нац. Е.

Літ.: Введенский А. А. Вспомогательные исторические науки в работе архивистов // Вопр. архивоведения. 1962. № 2; Бабенко А. Деякі питання радянської емблематики // Арх. України. 1965. № 4; Емблематика політичних організацій України // Знак. 1999. Число 19; Емблематика // Спец. істор. дисципліни. К., 2008.

Статтю оновлено: 2009