Кравець Анатолій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Анатолій Григорович

КРАВЕ́ЦЬ Анатолій Григорович (18. 09. 1933, с. Олександрівка, нині смт Мар’їн. р-ну Донец. обл. – 28. 04. 2007, м. Зугрес Харциз. міськради Донец. обл.) – фахівець у галузі теплоенергетики. Д-р тех. н. (1997), проф. (1989). Закін. Київ. політех. ін-т (1957). У 1981–86 (з перервою) працював на керів. посадах на ДРЕСах СРСР; 1981–82 та 1986–2002 викладав у Донбас. академії буд-ва і арх-ри (м. Макіївка Донец. обл.): від 1986 – зав. каф. опалення і вентиляції. Вивчав процеси буд-ва та устаткування електростанцій, зокрема за його тех. пропозиціями розроблено проект Екібастуз. ДРЕС (Казахстан).

Пр.: Новые компоновочные решения котлов ТПП-312А // Энергет. строительство. 1982. № 10 (спів­авт.); Совершенствование проектных решений ГРЭС Экибастузского энергокомплек­са // Электр. станции. 1984. № 10; По­­вышение надежности и экономич­нос­ти пылеугольных ТЭС с мощными энер­го­блоками. Д., 1996; Рациональная организация работ по сжиганию высоко­зольных углей в котлах систем центра­лизованного теплоснабжения // Вест. Донбас. академии строительства и арх-ры. 2000. № 22 (спів­авт.); Исследование влияния зольности на горение высокозольного угля // Коммунал. хоз-во городов. 2000. № 6 (спів­авт.).

В. П. Мущанов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. П. Мущанов . Кравець Анатолій Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1786 (дата звернення: 13.04.2021)