Ендзелін Яніс | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ендзелін Яніс


Ендзелін Яніс

Е́НДЗЕЛІН Яніс (Endzelîns Jânis; Endzelîns Jânis 10(22). 02. 1873, х. Мічкени, побл. м. Валмієра, нині Латвія – 01. 07. 1961, смт Кокнесе, похов. у Ризі) – латиський мовознавець. Чл.-кор. АН СРСР (1929), акад. АН Латв. РСР (1946). Засл. діяч н. Латв. РСР (1945). Держ. нагороди. Закін. класич. (1897) і слов’ян. (1900) відділи Юр’єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія). Працював 1908–20 у Харків. ун-ті: від 1911 – проф.; 1920–50 – у Латв. ун-ті (Риґа); 1946–61 – в Ін-ті мови та літ-ри АН Латв. РСР. Засн. балт. порівнял. мовознавства. Автор праць з балт. філології, зокрема латис. мовознавства: «Словяно-балтийские этюды» (Х., 1911), «Lettische Grammatik» (Heidelberg, 1922; перевидано латис. мовою – «Latviesu valodas gramatica», Rîgâ, 1951; Ленін. премія, 1958), «Lettisches lesebuch, grammatische und metrische vorbemerkungen, texte und glossar» (Heidelberg, 1922). Автор низки статей, зокрема «Zur slavisch-baltischen Konjugation» // «Commentationes Ordinis Philologorum Universitatis Lithuaniae. Archivum philologicum», 1931, t. 2; «Bemerkunger zu J. Kuryłowiczs Ansichten über die baltische-slavischen Intonationen» // «Zeitschrift für slavishe Philologie», 1938, Bd. 15; «Über den slaviach-baltischen Reflex von idg» // Там само, 1939, Bd. 16; «Древнейшие славяно-балтийские языковые связи» // «Изв. АН Латв. ССР», 1952, № 3. У його кн. «Jevads baltu filologija» (Rîgâ, 1945) подано короткий огляд латис. та литов. літ-р. У своїх дослідж. (більшість з них увійшла до зб. його праць «Darbu izlase: cetron sejumos», Rîgâ, 1971–74, t. 1–2) розглядав зв’язки української з балт. мовами, зокрема прусською. Серед учнів – Л. Булаховський; підтримував з ним творчі контакти до кінця життя.

Літ.: K. Egle, J. Paeglis. Akademikis Jânis Endzelīns: Bibliografija. Rîgâ, 1958; Ян Марцевич Эндзелин (К 85-летию со дня рожд.) // Изв. АН СССР. Отдел. лит-ры и языка. 1958. Т. 17, вып. 3; Памяти И. М. Эндзелина // Славян. языкознание. Москва, 1962.

Статтю оновлено: 2009