Ендокринології та обміну речовин інститут ім. В.Комісаренка АМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Ендокринології та обміну речовин інститут ім. В.Комісаренка АМНУ

ЕНДОКРИНОЛО́ГІЇ ТА О́БМІНУ РЕЧОВИ́Н Інститут ім. В. Комісаренка АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми ендокринології й обміну речовин. Засн. 1965 на базі лаб. ендокринології Ін-ту фізіології АН УРСР В. Комісаренком (дир. до 1986) як Київ. (від 1992 – Укр.) НДI ендокринологiї та обмiну речовин, від 1993 – сучасна назва. У структурі – 20 пiдроздiлiв, серед яких – 9 наук. (патофізіології ендокрин. системи, діабетології, клін. фармакології та фармакотерапії ендокрин. захворювань, епідеміології ендокрин. захворювань, ендокринології репродукції й адаптації, з питань мед. наслідків аварії на ЧАЕС і міжнар. відносин, хірургії ендокрин. залоз, заг. ендокрин. патології, дит. ендокрин. патології) та 6 клiн. відділів. Основні напрями наук. досліджень: механiзми дiї гормонiв та гормонал. регуляцiї метаболiзму; цукр. дiабет, захворювання щитоподіб. та наднирк. залоз; взаємозв’язок iмун. та ендокрин. систем; вплив радiоактив. випромiнювання на залози внутр. секрецiї. Фахівці Ін-ту з’ясували значення метаболiч. реакцiй у пiдтриманнi рiвня гормонiв у кровi, довели роль метаболiзму гормонiв у механiзмi їхньої дiї; обґрунтували механiзм адренокортиколiтич. дiї хлодитану, роль iнсулiну в регуляцiї функцiон. стану мiтохондрiал. геному; створили реєстр захворюваності на цукр. дiабет першого типу серед дит. насел. України; встановили особливостi розвитку iмунодефiциту при iнсулiнзалеж. цукр. дiабетi та порушеннях функцiї щитоподіб. залози; розробили вчення про гормон-нейротрансмiттер. iмпринтинг розвитку мозку в онтогенезi; вперше описали явище конiндукцiї (кооп. взаємодiя катехоламiнiв i стероїд. гормонiв при нормал. та патол. диференцiацiї нейроендокрин. системи); розробили лікар. препарати «Вiлозен», «Iзодибут», «Хлодитан», «Нiфтолiд». В Ін-ті працюють 114 н. с., з них – 1 акад. НАНУ, АМНУ, Рос. АМН, 2 чл.-кор. НАНУ, 3 – АМНУ, 24 д-ри, 58 канд. н. Серед відомих науковців – Н. Ромашкан, В. Чеботарьов, І. Безвершенко, В. Кононенко, О. Епштейн, С. Варґа, Т. Валуєва, А. Хомазюк, А. Єфимов, О. Рєзников, І. Комісаренко, К. Зак, В. Олійник, Т. Богданова, О. Микоша, Я. Бальон. Видає ж. «Ендокринологія» (від 1996). Дир. – М. Тронько (від 1986).

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
Н. В. Сологуб . Ендокринології та обміну речовин інститут ім. В.Комісаренка АМНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17880 (дата звернення: 05.03.2021).