Енергетика: економіка, технології, екологія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Енергетика: економіка, технології, екологія

«ЕНЕРГЕ́ТИКА: ЕКОНО́МІКА, ТЕХНОЛО́ГІЇ, ЕКОЛО́ГІЯ» – науковий журнал. Засн. 1999 Нац. тех. ун-том України «Київ. політех. ін-т» (видають Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту, теплоенергет. ф-т і ф-т електротехніки та автоматики). Виходить 4 рази на рік, наклад 150 прим. Матеріали, присвяч. різноманіт. проблемам енергетики, вміщує укр., рос. і англ. мовами. Гол. ред. – Ю. Якименко (від 1999).

М. М. Бесхмельніцина

Стаття оновлена: 2009