Енергосталь Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Енергосталь Український державний  науково-технічний центр з  технології та обладнання,  обробки металів, захисту  навколишнього середовища  та використання вторинних  ресурсів для металургії та  машинобудування

«ЕНЕРГОСТА́ЛЬ» Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування (УкрДНТЦ «Е.») – головна організація з питань науково-технічного забезпечення гірничо-металургійної галузі. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Розташ. у Харкові. Засн. 2001 на базі НДПІ «Енергосталь» (до 1967 – наук. частина НДПІ металург. пром-сті «Діпросталь»; 1967–86 – ВНДПІ з очищення технол. газів, стіч. вод і використання вторин. енергет. ресурсів підпр-в чорної металургії, ВНДПІЧорметенергоочистка; 1986–92 – НВО «Енергосталь»; нині проект. ін-т «Енергосталь» та НДІ «Енергосталь») та Укр. НДПКТІ «Металургмаш» (створ. 2000). Від 2004 у складі наук.-тех. центру функціонують «Діпросталь» Науково-дослідний проектний інститут металургійної промисловості та Металів Український науково-дослідний інститут (УкрНДІМет, від 1997 при ньому діє випробувал. центр; обидва ін-ти створ. 1928). Серед ін. відокремлених структур. підрозділів – проект. ін-т «Промагропроект», наук.-тех. та вироб. комплекс «Енергосталь», Донец. філія. Є представництво у Москві. Осн. напрями діяльності: комплексне проектування пром. підпр-в; наук. дослідж. в галузі металург. технологій, пром. екології, ресурсо- і енергозбереження; створення нових та реконструкція діючих пром. підпр-в (комплекс. інжиніринг – постачання та освоєння устаткування); конструктор. розроблення; створення та пром. освоєння сучас. технологій, виробів і устаткування у сферах ресурсо- і енергозбереження, захисту повітряного та водного басейнів, знешкодження і утилізації відходів; випробування й вимірювання, сертифікація та стандартизація; екол. моніторинг; реалізація положень Кіот. протоколу на підпр-вах базових галузей пром-сті України. Тут створ. та освоєно вперше у вітчизн. і світ. практиці технологію безперерв. розливу сталі на машинах радіал. типу; високоефект. систему випар. охолодження металург. агрегатів; установку вдування пиловугіл. палива в горно домен. печі; вперше у колиш. СРСР – потужні феросплавні та ломоперероблювал. підгалузі чорної металургії; блюмінги та аглофабрики; технологію вироб-ва рейок високої експлуатац. надійності; унікал. устаткування для вироб-ва екон. гнутих профілів прокату; систему замкненого (безстокового) зворот. водопостачання пром. підпр-в; устаткування для утилізації горючих пром. і побут. відходів, непридат. до використання отрутохімікатів і лікар. засобів; системи уловлювання та очищення технол. газів. Розроблення наук.-тех. центру реалізовано на низці підпр-в гірн.-металург. комплексу, машинобудування, енергетики, транспорту, хім. пром-сті в РФ, країнах СНД, Європи, Америки, Азії та Африки. Найактуальніші роботи відзначено 2-ма Ленін. преміями, 7-ма Держ. преміями СРСР, 17-ма Преміями РМ СРСР, 2-ма Держ. преміями України у галузі н. і т. УкрДНТЦ «Е.» видає наук.-вироб. ж. «Экология и промышленность», щорічно проводить Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологія та здоров’я людини. Охорона повітряного та водного басейнів. Утилізація відходів» (м. Щолкіно, АР Крим). Кількість працівників (2009) – 1250 осіб, з них 7 – д-рів н., 36 – канд. н., 105 – н. с., 970 – інж.-тех. співроб. Серед провід. фахівців – С. Андоньєв (перший дир. ВНДПІЧорметенергоочистка), П. Мухачев (перший дир. УкрНДІМет), Д. Сталінський (ген. дир. УкрДНТЦ «Е.»).

О. Л. Файнштейн

Стаття оновлена: 2009