Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ́НИЕ. ЭНЕРГЕ́ТИКА. ЭНЕРГОАУДИ́Т» – науково-виробничий інформаційний журнал. Виходить щомісяця від 1997 у Харкові рос. мовою, друкує також статті укр. та англ. мовами; наклад 1000 прим. Внесений до переліку видань ВАК України. Засн.: Нац. агентство з питань забезпечення ефектив. використання енергет. ресурсів, Держ. інспекція з енергозбереження, Харків. облдержадміністрація, Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т», Укр. асоц. інж.-електриків, Наук.-тех. спілка енергетиків та електротехніків України, ТОВ «Пн.-сх. енергет. компанія». Видається за підтримки АН ВШ України (Київ). Осн. тематика: проблеми енергоринку, нові технології та обладнання, енергозбереження у житлово-комун. госп-ві, новини енергоаудиту, екологія в енергетиці, екон. проблеми енергозбереження, енергоощадна арх-ра, практ. поради споживачам енергоресурсів. Розповсюджується в Україні, країнах ближ. зарубіжжя. Гол. ред. – С. Мєхович (від 1997).

Ю. В. Третьяченко

Стаття оновлена: 2009