Еннан Алім Абдул-Амідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Еннан Алім Абдул-Амідович

ЕННА́Н Алім Абдул-Амідович (25. 02. 1935, Одеса) – хімік. Канд. тех. (1965), д-р хім. (1976) н., проф. (1976). Засл. діяч н. і т. УРСР (1990). Закін. Одес. політех. ін-т (1958), де відтоді й працював. 1961–62 – на Одес. суперфосфат. з-ді; від 1962 – в Одес. ун-ті: 1970–78 – декан по роботі з іноз. студентами, 1973–86 – зав. каф. хім. методів захисту навколиш. середовища, 1986–91 – зав. каф. неорган. хімії та хім. екології, водночас від 1988 – дир. Фіз.-хім. ін-ту захисту навколиш. середовища та людини (до 1992 – інж. центр «Екологія в зварювал. вироб-ві»), який від 2002 підпорядк. Мін-ву освіти і науки України та НАНУ. Осн. напрями наук. дослідж.: хімія неорган. фторидів, екологія довкілля та людини; теор. і практ. аспекти сорбцій. та низькотемператур. каталітич. знешкодження токсич. газів. Засн. наук. школи з розроблення теор. основ і апаратур. оформлення процесів уловлювання та утилізації токсич. речовин, контролю рівня забруднення довкілля.

Пр.: Катализаторы низкотемпературного окисления монооксида углерода. Москва, 1991; Стереохимия и электронное строение гексакоординационных фторокомплексов кремния // ЖНХ. 1994. Т. 39, № 3; Физико-химические основы очистки газов от фосфина и фосфора. Москва, 1995; Низкотемпературная каталитическая очистка воздуха от монооксида углерода. О., 2005; Тетрафторид кремния в реакциях с органическими основаниями. О., 2005; Органические основания в процессах улавливания и утилизации оксида серы (ІV) // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2008. № 4 (усі – співавт.).

Літ.: Алим Абдул-Амидович Эннан: Биобиблиогр. указ. О., 2002; Професори О(Н)У; Вчені вузів Одеси.

Н. С. Тахтарова

Стаття оновлена: 2009