Ентомологічне товариство українське УЕТ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ентомологічне товариство українське УЕТ


Ентомологічне товариство українське УЕТ

ЕНТОМОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО Українське (УЕТ) – всеукраїнська громадська наукова організацiя, яка об’єднує фахівців у галузі ентомологiї. Створ. 1949 при АН УРСР. Налічує бл. 600 чл.; об’єднує 16 регiон. вiддiл., найбільшими серед яких є Київ. та Харкiвське. Органами упр. УЕТ є з’їзд чл. (скликають раз на 5 р., затверджує статут, зміни й доповнення до нього, визначає осн. напрями діяльності Т-ва тощо), рада (обирають на з’їзді) та президiя ради (обирають iз чл. ради). Гол. мета дiяльностi – сприяння розвитку ентомологiї та сумiж. дисциплiн (акарологiї, арахнологiї та iн.), а також захист прав і твор. iнтересiв чл. Т-ва. Проводить наук. з’їзди, конф., наради з фахових питань; бере участь у діяльності міжнар. асоц., конгресів, комісій з ентомології; сприяє орг-цiї б-к, лаб., курсiв, гурткiв, музеїв; налагоджує наук. зв’язки з ентомол. т-вами iн. держав. З ініціативи та за участі УЕТ проведено, зокрема, 12-й симпозіум з ентомофауни Серед. Європи (Київ, 1988), міжнар. наук.-практ. конф. «Інтегрований захист садів і виноградників» (Одеса, 2008), «Біол. основи регулювання шкідливих організмів в агроценозах» (Київ, 2009). Видає «Журнал Українського ентомологічного товариства» (від 1993). Перший голова – Є. Звєрезомб-Зубовський (1949–58), нині президент – В. Федоренко (від 2007).

Статтю оновлено: 2009