Епідеміології та інфекційних хвороб інститут ім. Л.Громашевського АМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Епідеміології та інфекційних хвороб інститут ім. Л.Громашевського АМНУ

ЕПІДЕМІОЛО́ГІЇ ТА ІНФЕКЦІ́ЙНИХ ХВОРО́Б Інститут ім. Л. Громашевського АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми епідеміології та інфекційних хвороб. Зaсн. 1896 Київ. т-вом боротьби з зараз. хворобами як Київ. бaктеpіол. ін-т; від 1920 – Сaн.-бaктеpіол. ін-т; від 1938 – Укp. ін-т (від 1943 – Київ. НДІ) епідеміології тa мікpобіології; від 1965 – Київ. НДІ епідеміології, мікpобіології тa пapaзитології. Від 1981 після об’єднaння з Київ. ін-том інфекц. хвоpоб АМН СРСР (створ. 1949 Л. Громашевським) мав назву Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. Громашевського МОЗ України. Сучасна назва – від 2000. У структурі – н.-д. лаб. кишк. інфекцій і паразитозів, дезінфектології, імунології та вакцинопрофілактики, поліомієліту та ін. ентеровірус. інфекцій, заг. мікробіології, заг. вірусології, вірус. гепатитів та ВІЛ-інфекції, контролю якості імунобіол. препаратів; наук.-організац. відділ та клін. підрозділи: відділи вірус. гепатиту та СНІДу, нейроінфекцій, інтенсив. терапії та детоксикації, лаб. клін. біохімії, клін.-діагност., а також консультативна поліклініка. Ін-т є гол. наук. закладом з визначення науково обґрунтованої політики в галузі забезпечення протиепідем. благополуччя України, стратегії й тактики боротьби з інфекц. хворобами. Наук. дослідження: гострі кишк., дит., вірусні, зоонозні, внутр.-лікарняні інфекції, паразитарні хвороби; розроблення нових засобів дезінфекції та стерилізації, стратегії їх використання, оцінювання якості, профілакт. і лікув. ефективності імунобіол. препаратів, їх популяц. й індивід. безпеки, відповідності міжнар. стандартам; методи профілактики, діагностики та лікування інфекц. хвороб. В Ін-ті працюють 110 н. с., серед них – 1 чл.-кор. НАНУ та АМНУ, 24 д-ри та 37 канд. н. Вагомий внесок у його розвиток зробили співзасн. О. Павловський, В. Високович, В. Підвисоцький, Ф. Леш, В. Ліндеман, О. Кронтовський, М. Нещадименко та ін., а також провідні науковці, серед яких – В. Чернов (перший дир.), С. Терехов, М. Мельник, О. Сельникова, С. Ручковський, С. Дяченко, М. Сиротинін, М. Мазуренко, І. Моргунов, Т. Філософова, Ю. Барштейн, Л. Громашевська, А. Фролов, А. Щербінська, В. Бондаренко, А. Зарицький, А. Гураль, С. Рибалко, В. Матяш, І. Локтєва, В. Алексєєнко. 2007 поновлено вид. ж. «Профілактична медицина». Дир. – В. Марієвський (від 2006).

Літ.: Київський науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського: До 100-річчя заснування. К., 1996.

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
І. Г. Кожухар . Епідеміології та інфекційних хвороб інститут ім. Л.Громашевського АМНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17929 (дата звернення: 05.03.2021).