Епштейн Веніамін Меєрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Епштейн Веніамін Меєрович


Епштейн Веніамін Меєрович

ЕПШТЕ́ЙН Веніамін Меєрович (20. 11. 1929, Харків) – біолог. Д-р біол. н. (1990), проф. (1991). Закін. Харків. ун-т (1952). Від 1954 працював у Харків. зоовет. ін-ті: 1966–82 – доц. каф. зоології; 1986–90 – ст. н. с. Харків. філії ВНДІ тех. естетики; 1990–96 – проф. каф. інж. екології міст Харків. академії міського госп-ва. Від 1996 мешкає за кордоном. Наук. дослідження: зоол. таксономія й систематика, теорія біол. класифікації, теорія еволюції, систем. аналіз.

Пр.: Количественная оценка совершенства организации таксонов // ВЗ. 1984. № 2; Классификация и взаимосвязь методов таксономии и филогенетики // Там само. 1985. № 5; О построении дедуктивной теоретической системы таксономии и филогенетики // Там само. 1990. № 5 (співавт.); Методологические основы гуманитаризации биологического образования: Учеб. пособ. К., 1993; Философия систематики. Кн. 1. Методология, история, системный подход. Х., 1999.

Статтю оновлено: 2009