Епштейн Софія Федорівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Епштейн Софія Федорівна


Епштейн Софія  Федорівна

ЕПШТЕ́ЙН Софія Федорівна (16(29). 04. 1903, Харків – 15. 08. 1998, Київ) – біохімік. Канд. мед. (1937), д-р біол. (1953) н. Закін. Харків. мед. ін-т (1926). У 1926–32 працювала у Всеукр. ін-ті ендокринології й органотерапії (нині Ін-т проблем ендокрин. патології АМНУ, Харків); 1932–44 – у 1-му Харків. мед. ін-ті: від 1943 – в. о. зав. каф. біохімії; 1944–75 – ст. н. с. Ін-ту біохімії АН УРСР (Київ); за сумісн. 1944–48 – доц. Київ. мед. ін-ту. Наук. дослідж. у галузі біохімії м’язів. Вивчала обмін глутаміну і процеси усунення аміаку в тканинах організму, азотистий і фосфор. обміни в м’язах при різних функціон. станах організму, фосфоліпід. склад плазматич. мембран скелет. м’язів.

Пр.: Дані про участь білків м’язів в процесі усунення аміаку в організмі тварин // УБЖ. 1953. Т. 25, № 3 (співавт.); Данные о роли двууглеродных соединений (гликолевого альдегида, глицина и уксусной кислоты) в обмене веществ // Там само. 1958. Т. 30, № 2; Фосфогідролаза фосфатидної кислоти скелетних та серцевого м’язів // Там само. 1970. Т. 42, № 4 (співавт.); Изучение фосфолипидов ядер скелетных мышц в норме и при дистрофии // Там само. 1972. Т. 44, № 6 (співавт.); Содержание липидов в сарколемме кроликов в норме и при экспериментальной мышечной дистрофии // Там само. 1975. Т. 47, № 1 (співавт.).

Літ.: Кострикіна Т. Ф. Софія Федорівна Епштейн: До 100-річчя з дня народж. // УБЖ. 2003. Т. 75, № 5.

Статтю оновлено: 2009