Еренфест-Афанасьєва Тетяна Олексіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Еренфест-Афанасьєва Тетяна Олексіївна

ЕРЕНФЕ́СТ-АФАНА́СЬЄВА Тетяна Олексіївна (14(26). 11. 1876, Київ – 26. 01. 1964, Москва) – фізик. Дружина П. Еренфеста. Закін. Маріїн. жін. г-зію (1893), пед. курси С.-Петербур. жін. г-зії (1896), С.-Петербур. вищі жін. курси (1900), де була залишена асист. на каф. математики. 1902–04 удосконалювала знання в Ґеттінґен. ун-ті (Німеччина). Спільно з чоловіком написала фундам. ст. «Об одной задаче теории вероятности, связанной с кинетическим толкованием энтропии» («Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bläter», 1906, № 11). У 1907–12 працювала в С.-Петербурзі, з чоловіком організувала перші семінари з фізики та математики. Була чл. оргкомітетів 1-го Всерос. з’їзду математиків (С.-Петербург, 1912) та 2-го Менделєєв. з’їзду. 1912 переїхала до м. Ляйден (Нідерланди), де організувала семінари з теор. фізики (їх відвідували А. Айнштайн, Н. Бор, Е. Фермі, В. Паулі, В.-К. Гайзенберґ, А. Іоффе, І. Тамм). 1927–29 викладала у Крим. пед. ін-ті (Сімферополь). Від 1929 – зав. каф. методики викладання математики Горського пед. ін-ту (м. Владикавказ, РФ); 1933–34 – проф. Ленінгр., 1934–36 – Моск. пед. ін-тів. Наук. дослідж. присвяч. теорії розсіювання світла, методол. обґрунтуванню законів термодинаміки.

Пр.: К вопросу о кинетическом толковании необратимых процессов // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Физика. 1908. Т. 40, № 85; Begriffliche Grundlagen der Statistischen Auffassung in der Mechanik // Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften mit Einschlub ihrer Anwendungen. Bd. 2. Leipzig, 1911 (співавт.; англ. перекл. – The Conceptual Foundations of the Statistical Approach in Mechanics. New York, 1959); Die Grundlagen der Thermodynamik. Leiden, 1956; One the use of the notion «probability» in physics // American J. Physics. 1958. Vol. 26; Теоретическая физика 20 века: Сб. ст. / Пер. с англ. Москва, 1962; Относительность, кванты, статистика: Сб. ст. / Пер. с англ. и нем. Москва, 1972 (співавт.).

В. І. Шостка

Стаття оновлена: 2009