Ерн Володимир Францович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ерн Володимир Францович

ЕРН Володимир Францович (Эрн Владимир Францевич; 05(17). 08. 1882, Тифліс, нині Тбілісі – 29. 04(12. 05). 1917, Москва) – російський філософ. Послідовник платонізму. Д-р філософії (1916). Закін. Моск. ун-т (1904), де й працював на каф. заг. історії. Один із засн. підпіл. Т-ва «Християн. царство боротьби» (1905), що ставило за мету створити рос. християн. соціалізм, за якого не повинно бути приват. власності і місце держави займала б християн. спільнота, – а це, на думку членів т-ва, можливо тільки в Росії. Е. намагався довести шлях повернення зх. культури, яка погрузла в психологізмі, до істин. та вічного буття через Церкву; розглядав протистояння Схід–Захід як протистояння Логосу і Ratio, що аж ніяк не можуть співіснувати. Досліджував творчість італ. катол. мислителів 19 ст. Автор праць, присвяч. філос.-етич. і гносеол. основам вчення Г. Сковороди, котрого назвав родоначальником оригін. рос. філософії, а серед його послідовників – П. Чаадаєва, І. Кириєвського, О. Хом’якова, М. Гоголя, П. Юркевича, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, Ф. Тютчева, В. Соловйова, В. Іванова, М. Федорова, С. Трубецького. Однак ідею «сродної праці» вважав анахронізмом, не знаходячи способу втілити її у сучасності.

Пр.: Христианское отношение к собственности // Вопр. жизни. 1905. № 8; Социализм и проблемы свободы. Сергиев Посад, 1907; Русский Сократ [О Г. Сковороде] // Север. сияние. 1908. № 1; Борьба за Логос. Москва, 1911; Жизнь и личность Григория Саввича Сковороды // Вопр. философии и психологии. 1911. Кн. 107(2); Очерк теоретической философии Г. С. Сковороды // Там само. Кн. 110(5); Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. Москва, 1912 (укр. перекл. Є. Маланюка – Життя і особа Григорія Сковороди. Б. м., 1923; Березіль. 1992. № 11/12); Природа научной мысли. Сергиев Посад, 1914; Время славянофильствует: Война, Германия, Европа и Россия. Москва, 1915; 2007; Меч и крест: Ст. о совр. событиях. Москва, 1915; Сочинения. Москва, 1991; Борьба за Логос. Г. Сковорода: Жизнь и учение. Минск; Москва, 2000.

Літ.: Владимир Францевич Эрн: Pro et contra: Личность и творчество В. Эрна в оценке рус. мыслителей: Антология. С.-Петербург, 2006.

І. Д. Бажинов, С. М. Горбань

Стаття оновлена: 2009