Кравець Микола Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравець Микола Миколайович


Кравець Микола Миколайович

КРАВЕ́ЦЬ Микола Миколайович (28. 11. 1928, с. Бабичі Люблін. воєводства, Польща – 20. 07. 2011, Він­ниця) – історик. Д-р істор. н. (1965), проф. (1969). Від 1942 навч. у Грубешів. укр. учител. се­мінарії (Польща). Наприкінці 1944 разом із родиною депортов. у Дніпроп. обл. Навч. у Луцькому вчител. ін-ті (1946–48), закін. Львів. пед. ін-т (1949). Відтоді учи­телював; від 1952 працював у Ін-ті сусп. наук АН УРСР (Львів): 1959–68 – ст. н. с.; 1968–72 – зав. каф. історії УРСР Львів. ун-ту; 1972–75 – зав. каф. історії СРСР і УРСР Чернів. ун-ту; від 1975 – зав. каф. всесвіт. історії Вінн. пед. ун-ту. Досліджував питання сусп.-політ. боротьби та соц.-екон. від­носин в Україні, історію укр. ко­зацтва.

Пр.: Нариси робітничого руху в Західній Україні в 1921–1939 рр. К., 1959; Селянство Східної Галичини і Північної Буковини в другій половині ХІХ ст. Л., 1964; Іван Франко – історик України. К., 1971; Нариси з історії селянства Північної Буковини на початку ХХ ст. В., 1998; Роль Запорізької Січі у визвольній боротьбі українського народу. В., 1999.

Статтю оновлено: 2014