Життя та думи української діаспори в світі | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Життя та думи української діаспори в світі


Життя та думи української діаспори в світі

«ЖИТТЯ́ ТА ДУ́МИ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДІА́СПОРИ В СВІ́ТІ» – квартальник. Виходив укр. мовою 1992–93 (усього 3 номери) у Луцьку, друкувався у м. Володимир-Волинський Волин. обл.; наклад 5000 прим. Засн., гол. і худож. ред.– С. Леонтьєв. В укладанні брали участь кор. з України, Канади, Франції, США, Великої Британії. Розповсюджувався у Волин. обл. Висвітлював нац.-культурне й соц. життя українства в зарубіжжі. Знайомив із життям укр. еміграції за кордоном шляхом передруку матеріалів з «Літопису Волині» (вид. Ін-ту дослідів Волині і т-ва «Волинь» у Вінніпезі), інформ. бюлетеня Укр. б-ки ім. С. Петлюри в Парижі, публікацій із зарубіж. преси – «Нові дні» та «Новий шлях» (Канада), «Укр. вісті», «Укр. православне слово» і «Свобода» (США), «Укр. слово» (Франція), «Вільна думка» й «Церква і життя» (Австралія), «За нашу майбутність» (Велика Британія). Опублікував статті і дослідж. «Шевченкова подорож по Волині» В. Дорошенка, «Симон Петлюра» А. Ткачука, «На порозі нової України» М. Грушевського, «Мазепа в західньо-європейських літературах» І. Дубицького, розвідки про Т. Бульбу-Боровця, Яра Славутича, Н. Лівицьку-Холодну, О. Тарновського та ін.; огляд. матеріали зарубіж. авторів про сусп.-політ. процеси в Україні поч. 1990-х рр.; інформацію про події літ., мист., наук., духов., реліг. життя укр. діаспори.

Статтю оновлено: 2009