Жінок України спілка — Енциклопедія Сучасної України

Жінок України спілка

ЖІНО́К УКРАЇ́НИ Спілка – всеукраїнська громадська організація. Створ. на основі жін. рад, що діяли у 1920-х рр. за місцем роботи, навчання та проживання жінок. Засн. 1987 як Респ. Рада жінок України, від 1991 – сучасна назва. Структура: Рада, Президія, Спілка жінок АР Крим, Києва, обл., міські, рай. сільс. та селищні орг-ції, ради жінок (усього понад 8 тис.). 1999 – співзасн. Нац. Ради жінок України. Координує зусилля жін. орг-цій для досягнення гідного становища жінок у сусп-ві та рівності з чоловіками в усіх галузях життя. Серед завдань: обстоювання законів, програм та ін. заходів щодо забезпечення соц. захищеності жінки, підвищення її статусу в сусп-ві; сприяння залученню жінок до упр. справами сусп-ва і держави, відродженню духовності та нац. культур народів України; поширення серед жіноцтва нового політ. та екон. мислення, усвідомлення ними свого призначення в морал. оздоровленні життя сусп-ва; подолання стереотипів, що гальмують усунення дискримінації або принижують гідність жінки. Спілка проводить темат. зустрічі, наук.-практ. конф., семінари, «круглі столи», навч. курси. Активістки Спілки беруть участь у парламент. слуханнях, підготовці проектів Законів України, Нац. планів дій, період. звітів України до ООН, створенні та роботі Мін-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту. Видавала г. «Я, ти, ми» (1991–2002). Уклала біографіч. енциклопед. словник «Жінки України» (К., 2001). Надає добродійну допомогу знедоленим жінкам, ветеранам, людям похилого віку, дітям-сиротам. Підтримує контакти з подібними орг-ціями РФ, Білорусі та ін. Голова – М. Орлик (від 1987).

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
Л. Ю. Мазур . Жінок України спілка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18142 (дата звернення: 02.03.2021).