Жлуктенко Юрій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жлуктенко Юрій Олексійович

ЖЛУКТЕ́НКО Юрій Олексійович (18(31). 08. 1915, с. Олександрівка Новомоск. пов. Катеринослав. губ., нині Дніпроп. р-ну Дніпроп. обл. – 04. 02. 1990, Київ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1969), проф. (1970). Закін. Київ. ун-т (1946). Працював викл. іноз. мов Київ. політех. ін-ту; зав. каф. іноз. мов Київ. ін-ту кіноінженерів (1946–54) та Київ. ін-ту нар. госп-ва (1954–69); зав. каф. англ. філології, деканом ф-ту романо-герман. філології Київ. ун-ту (1968–77). У 1975–80 – засн. та зав. відділу романо-герман. мовознавства Ін-ту мовознавства АН УРСР (Київ), від 1982 – пров. н. с.-консультант, 1987–89 – у відділі заг. мовознавства. Наук. дослідж.: германістика, соціолінгвістика, контрастивна лінгвістика, перекладознавство, лексикографія, варіативність літ. мов. Автор підручників, наук.-метод. посібників та довідників з англ., франц. і нім. мов. Один з укладачів «Англо-українського словника» (1978) та «Українсько-англійського словника» (1982; обидва – Київ). Відп. ред. зб. ст. «Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов» (К., 1981).

Пр.: Українсько-англійські міжмовні відносини: Українська мова в США і Канаді. 1964; Мовні контакти: Проблеми інтерлінгвістики. 1966; Лингвистические аспекты двуязычия. 1974; Канадський національний варіант англійської мови і поняття канадизму. 1975; Нариси з контрастивної лінгвістики. 1979 (співавт.); Українська мова на лінгвістичній карті Канади. 1990 (усі – Київ).

Літ.: Жлуктенко Юрій Олексійович: [Некролог] // Мовознавство. 1990. № 2; Зорівчак Р., Чередниченко О. Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія. К., 1995; Зорівчак Р. П. Україністика у педагогічній та науковій діяльності професора Юрія Олексійовича Жлуктенка // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. пр. Л., 2010.

Р. П. Зорівчак

Стаття оновлена: 2009