Жмінько Петро Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жмінько Петро Григорович

ЖМІНЬКО́ Петро Григорович (01. 07. 1949, с. Гоголів Бровар. р-ну Київ. обл.) – лікар-токсиколог. Д-р біол. н. (2005). Закін. Київ. ун-т (1980). Працює від 1975 в Ін-ті екогігієни і токсикології (Київ): зав. лаб. заг. токсикології (1997–2004), зав. відділу токсикології і мед.-біол. дослідж. (від 2004). Досліджує механізми токсич. і селектив. дії пестицидів і регуляторів росту рослин, віддаленої нейротоксич. дії фосфорорган. речовин, регуляції хім. гомеостазу, мембрано- та імунотоксич. ефектів ксенобіотиків.

Пр.: Роль иммунной системы в патогенезе отдаленной нейротоксичности некоторых фосфорорганических соединений // Соврем. проблемы токсикологии. 1999. № 4; Токсична дія фосфорорганічних речовин на фоні активного антитілогенезу при імунізації еритроцитами барана // БМВ. 2003. № 2; Основні проблеми сучасної токсикології пестицидів і агрохімікатів та їх регламентації в об’єктах навколишнього середовища (огляд літератури та власних досліджень) // Журн. АМНУ. 2005. Т. 11, № 4 (співавт.); Альтернативні методи і тест-системи. Лікарська токсикологія. К., 2008 (співавт.).

Г. І. Петрашенко

Стаття оновлена: 2009