Жмурін Петро Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жмурін Петро Миколайович

ЖМУ́РІН Петро Миколайович (30. 11. 1958, м. Шахтарськ, нині Донец. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2007). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Харків. ун-т (1982). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті АНУ (1983–93); від 1993 – у НТК «Ін-т монокристалів» НАНУ (Харків): від 2007 – в. о. зав. відділу пластмас. сцинтиляторів Ін-ту сцинтиляц. метеріалів. Наук. дослідж.: скоротні розподіли розпилених плазмою часток поверхні металу, поширення оптич. переходів рідкісноземел. домішк. іонів оксіортосилікатів, оптичні властивості домішк. іонів.

Пр.: Single-ion luminescence spectroscopy of a Y2SiO5:Pr3+ nanocluster // Phys. Lett. A. 2003. Vol. 316, № 1–2 (співавт.); Особенности тушения возбужденных состояний примесного иона празеодима в кристаллах оксиортосиликатов иттрия объемного и нанометрового размеров // Диэлектрики и полупроводники в детекторах излучения: Сб. Сер. Состояние и перспективы развития функцион. материалов для науки и техники. Х., 2006; Determination of the Judd–Ofelt parameters for Pr3+ ions in Y2SiO5 crystals // Functional Materials. 2007. Vol. 14, № 1; Concentration quenching anomalies of activated Y2SiO5:Pr3+ nanocrystal luminescence // Laser Physics. 2007. Vol. 17, № 4 (співавт.).

В. А. Чебанов

Статтю оновлено: 2017