Жовдак Валерій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Жовдак Валерій Олексійович

ЖО́ВДАК Валерій Олексійович (09. 03. 1946, Харків) – фахівець у галузі динаміки. Д-р тех. н. (1997), проф. (2002). Закін. Харків. політех. ін-т (1970), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1997 – проф. каф. динаміки та міцності машин. Розробляє методи і програмне забезпечення для дослідж. надійності елементів машин і конструкцій.

Пр.: Прогнозирование надежности элементов конструкций с учетом технологических и эксплуатационных факторов. Х., 1999; Колебания валопроводов газоперекачивающих агрегатов с учетом расцентровки роторов двигателя и компрессора // Динамика и прочность машин. 2000. Вып. 57; Исследование вынужденных колебаний двух лопаток с учетом контакта в межбандажном соединении // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2006. № 21; Вимушені коливання циклосиметричного лопаткового апарату з випадковим технологічним розладом // Там само. 2007. № 38 (усі – співавт.).

Г. І. Львов

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Г. І. Львов . Жовдак Валерій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18180 (дата звернення: 22.04.2021)