Жовтіс Олександр Лазарович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жовтіс Олександр Лазарович

ЖО́ВТІС Олександр Лазарович (05. 04. 1923, Вінниця – 09. 11. 1999, Алмати) – літературознавець, письменник, перекладач. Д-р філол. н. (1975), проф. (1980). Чл. СП СРСР (1958), Міжнар. ПЕН-клубу (1993). Закін. Казах. ун-т (м. Алма-Ата, нині Алмати; 1946), де й працював на каф. літ-ри 1948–71 (звільн. з політ. мотивів). Від 1978 – проф. каф. рос. і зарубіж. літ-ри Казах. пед. ін-ту (нині ун-т). Наук. дослідж.: теорія літ-ри й віршування, творчість рос., казах., корей. та укр. письменників. Перекладав рос. мовою з укр., казах., корей., англ. літ-р. У зб. «Эхо» (Алма-Ата, 1983) опублікував переклади окремих поезій М. Рильського, І. Драча, Д. Павличка; також видав з передмовою зб. «Веточка вишневая: Из украинской народной лирики» (Алматы, 1991). У його перекладі укр. мовою вийшли зб. корей. класич. поезії «Ранковий спокій» (1986) і «Заграва» (1989; обидві – Київ), а також низка зб. перекладів рос. мовою з казах. (Джамбул Джабаєв, Саїн Джумагалі, Музафар Алімбаєв, Султанмахмут Торайгиров, Абай, Магжан Жумабаєв) і корей. (Чом Чхоль, Мен Донук, Кан Тайсу, Кім Квахен, Лі Дон Не, Ен Сен Неп) поезій. Виступав на міжнар. конф. з проблем поетики та поет. перекладу у містах Лейден (Нідерланди, 1988), Токіо (1990), Прага (1992), Париж (1995), популяризуючи також укр. літ-ру. Актив. у правозахис. русі Казахстану, від 1986 – заст. голови правління респ. т-ва «Адилет» («Справедливість»), чл. Казахстан.-Амер. бюро з прав людини і дотримання законності (1993). Публікував статті на громад.-політ. теми, з історії укр. і світ. літ-р. Автор зб. оповідань та новел «Непридуманные анекдоты: Из советского прошлого» (Москва, 1995), «137 непридуманных анекдотов» (1999), «Рассказы» (2000) і поет. зб. «Единственная» (2001; усі – Алмати).

Пр.: Ритмический строй русских переводов Т. Шевченко: (коломыйковый и колядковый стих в русских переводах) // Т. Г. Шевченко і слов’янські народи: Тези доп. міжвузів. наук. Шевченків. конф., 16–21 травня 1961 р. К., 1961; Общие принципы организации стиха Т. Г. Шевченко // Филол. сб. Мин-ва высшего и среднего спец. образования Казах. ССР. Алма-Ата, 1963. Вып. 2; Сила слова живого: Нотатки про ритмічну побудову однієї Шевченкової поезії // ЛУ. 1964, 21 січ.; Шевченковский четырехстопный ямб // Брат наш, друг наш: Сб. ст. Алма-Ата, 1964; Мастер раскрепощенного стиха // Стихи нужны…: Сб. ст. по теории поэт. речи. Алма-Ата, 1968; Шевченковский стих // Краткая лит. энцикл. Москва, 1975. Т. 8; Украинская народная силлабика и ее интерпретация в русских переводах // Славянский стих: Стиховедение, лингвистика и поэтика. Москва, 1996.

Літ.: Рильський М. Ще раз про Шевченкову поетику: Відкритий лист до О. Л. Жовтіса // Рильський М. Зібр. творів: У 20 т. Т. 12. К., 1986; Аксельруд І. Перекидав містки між національними культурами // Вінн. газ. 2000, 18 січ.; Гаспаров М. Л., Кормилов С. И., Матяш С. А. Памяти А. Л. Жовтиса // Филол. науки. 2000. № 2; Аксельруд И. Александр Лазаревич Жовтис: (Вместо некролога) // Ренесанс. 2000. № 3.

Р. І. Доценко, В. С. Бородін, Т. В. Клинченко

Стаття оновлена: 2009