Жовтоног Ольга Ігорівна — Енциклопедія Сучасної України

Жовтоног Ольга Ігорівна

ЖОВТОНО́Г Ольга Ігорівна (10. 07. 1956, м. Ульяновськ, РФ) – фахівець у галузі гідромеліорації. Д-р с.-г. н. (2002). Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1978). Відтоді працює в Ін-ті гідротехніки і меліорації УААН (Київ): зав. відділу упр. зрошенням та моніторингу (від 1993), зав. відділ. зрошення, заст. дир. з наук. роботи (від 2003). Наук. дослідження: розроблення методів довгострок. та оператив. планування зрошення, екол. обґрунтування поливних режимів, теор. основи та методи адаптив. упр. зрошенням.

Пр.: Експертно-імітаційний метод оптимізації внутрішньогосподарського водорозподілу // Меліорація і водне госп-во. 1998. № 85; Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення // ВАН. 1999. № 12; Розвиток науково-методичних засад планування режимів зрошення сільськогосподарських культур // Водне госп-во України. 2001. № 5–6 (співавт.); На шляху до трансформації управління зрошення в Україні // ВАН. 2004. № 3 (співавт.); Інтегроване управління водними та земельними ресурсами на зрошувальних системах // Там само. 2005. № 11 (співавт.).

А. Ф. Салюк

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
А. Ф. Салюк . Жовтоног Ольга Ігорівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18210 (дата звернення: 22.04.2021)