Жолткевич Григорій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Жолткевич Григорій Миколайович

ЖОЛТКЕ́ВИЧ Григорій Миколайович (26. 04. 1957, Харків) – фахівець у галузі інформатики. Син М. Жолткевича. Д-р тех. н. (2000), проф. (2000). Закін. Харків. ун-т (1979). Від 1982 працював у Харків. НДІ технології машинобудування: 1986–89 – нач. відділу автоматизації проектування технол. оснащення, 1989–2000 – нач. відділ. автоматизації систем технол. призначення; від 2001 – у Харків. ун-ті: від 2002 – дир. Центру комп’ютер. технологій, від 2004 – зав. каф. теор. і приклад. інформатики, водночас від 2006 – декан мех.-матем. ф-ту. Наук. дослідження: застосування методів штуч. інтелекту для автоматизації проектування виробів машинобудування; розроблення інформ. систем і побудова моделей для різноманіт. галузей досліджень.

Пр.: Автоматизация проектирования технологической оснастки: теория и практика. К., 1998; О существовании моделей для систем продукционных правил // Матем. моделирование в образовании, науке и пром-сти. С.-Петербург, 2000; Концептуальное моделирование данных в исследовательских информационных системах средствами реляционных СУБД // Вест. Херсон. тех. ун-та. 2002. № 15 (співавт.); Комп’ютерне моделювання дифракції електромагнітних хвиль на гратці з ідеально провідних брусів прямокутного поперечного перетину (випадок Е-поляризації) // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Матем. моделювання. Інформ. технології. АСК. 2008. Вип. 10 (співавт.).

Ю. В. Гандель

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Ю. В. Гандель . Жолткевич Григорій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18225 (дата звернення: 22.04.2021)