Жук Геннадій Віліорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жук Геннадій Віліорович

ЖУК Геннадій Віліорович (24. 05. 1968, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (2004). Закін. Моск. фіз.-тех. ін-т (1991). Відтоді працює в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): від 2005 – пров. н. с. відділу металург. процесів у вакуумі та техніки електронно-променевої плавки. Досліджує металург. процеси кристалізації зливків металів і сплавів.

Пр.: Математическое моделирование процессов кристаллизации титанового сплава Ti–6Al–4V при ЭЛПЕ // ПСЭ. 1998. № 2; Влияние начальных скоростей охлаждения при кристаллизации на структуру и свойства жаропрочных никелевых сплавов // Фундам. исследования физико-химии металличес. расплавов: Сб. науч. ст. Москва, 2002; Прогнозирование структуры титановых слитков-слябов, получаемых способом ЭЛПЕ // Современ. электрометаллургия. 2005. № 3; Электронно-лучевая плавка титана. К., 2006 (усі – співавт.).

В. О. Березос

Стаття оновлена: 2009