Жук Петро Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жук Петро Федорович

ЖУК Петро Федорович (01. 03. 1953, с. Матеуци, Молдова) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1997). Закін. Київ. ун-т (1975). Працював 1979–97 у Херсон. ун-ті: 1997 – проф. каф. інформ. технологій; 1997–2004 – заст. ректора з наук. роботи Херсон. юрид. ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ; від 2004 – проф. каф. приклад. математики Нац. авіац. ун-ту (Київ). Наук. дослідж. присвяч. обчислюв. математиці та матем. моделюванню фіз.-хім. процесів.

Пр.: Комбинированные итерационные методы вариационного типа // Журн. вычислит. математики и матем. физики. 1988. Т. 28, № 5 (співавт.); Асимптотическое поведение s-шагового метода наискорейшего спуска при минимизации квадратичного функционала в гильбертовом пространстве // Там само. 1995. Т. 80, № 2; Асимптотическое поведение решения нелинейной математической модели каскада последовательно соединенных сорбционных аппаратов // Там само. 2004. Т. 44, № 7 (співавт.); Mathematical modeling of transmembrane calcium transport kinetics in smooth muscle cells // УБЖ. 2008. Т. 80, № 1 (співавт.).

Я. Ю. Голобородько

Стаття оновлена: 2009