Жук Сергій Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Жук Сергій Якович


Жук Сергій Якович

ЖУК Сергій Якович (30. 08. 1958, Київ) – фахівець у галузі адаптивного оброблення інформації. Д-р тех. н. (1994), проф. (1996). Закін. Київ. вище військ. авіац. інж. уч-ще (1980). Перебував на військ. службі, зокрема 1997–2000 – нач. каф. матем. і програм. забезпечення автоматизов. систем Київ. ін-ту ВПС, 2000–01 – гол. упр. Нац. центру оборон. технологій і воєн. безпеки України, 2002–06 – каф. інформ. боротьби Нац. академії оборони України. Від 2006 – проф. каф. радіотех. пристроїв і систем Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Розробив основи теорії умов. змішаних марков. процесів у дискрет. часі, з використанням якої синтезовані адаптивні алгоритми виявлення, фільтрації, екстраполяції та інтерполяції процесів з випадк. структурою в дискрет. часі, адаптивні алгоритми термінал. і локально-оптимал. упр. дискрет. динам. системами з випадк. структурою.

Пр.: Управление линейной дискретной динамической системой случайной структуры // Изв. РАН. Тех. кибернетика. 1992. № 2; Дискретная фильтрация стохастических процессов со случайной структурой с полумарковскими переключениями // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1995. Т. 38, № 2; Многоальтернативное последовательное решающее правило с отбрасыванием неудачных гипотез // Проблемы упр. и информатики. 2000. № 4 (співавт.); Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой. К., 2008.

Статтю оновлено: 2009