Кузьменко Борис Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузьменко Борис Володимирович

КУЗЬМЕ́НКО Борис Володимирович (27. 06. 1955, Київ) – фахівець у галузі теплоенергетики. Д-р тех. н. (1995), проф. (2001). Закін. мех.-матем. ф-т Київ. ун-ту (1979), енергет. ф-т Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті (1980), спец. ф-т Київ. політех. ін-ту (1989). Працю­вав в Укр. ун-ті харч. техноло­гій (1975–96); від 1996 – в Ін-ті вугіл. енерготехнологій НАНУ (обидва – Київ): від 2010 – гол. н. с. Осн. напрями наук. діяльності: застосування матем. методів і матем. моделювання процесів тепло- й масообміну в склад. фіз., хім.-технол. 3-фаз., полікомпонент. системах; аналіз па­ливно-енергет. комплексу Укра­їни.

Пр.: Математичне моделювання кінетики процесів зародження, масового росту та розчинення кристалів // Доп. НАНУ. Сер. Фізика. 1995. № 2; Стохастическое моделирование процессов самовоспламенения и горения частиц твердого топлива // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2000. № 6 (спів­авт.); Спеціальні розділи вищої математики: Навч. посіб. К., 2006 (спів­авт.); Теплове самозаймання паливних сумішей. К., 2010 (спів­авт.); Теплове самозаймання пиловугільних сумішей. К., 2011 (спів­авт.).

Н. І. Дунаєвська

Статтю оновлено: 2014