Жуков Фрідріх Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жуков Фрідріх Іванович

ЖУ́КОВ Фрідріх Іванович (25. 06. 1925, Київ – 17. 07. 1988, там само) – гірничий інженер-геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1982). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1953). Працював 1958–63 та 1968–70 на підпр-ві «Зарубіжгеологія» (Софія), 1953–56 – в ін-ті «Укрдіпрошахт», 1956–58 – в Укр. геол. управлінні, 1963–65 – в геол. партії Укр. н.-д. гірничоруд. ін-ту, 1965–68 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР, 1970–88 – в Ін-ті геохімії та фізики мінералів АН УРСР (усі – Київ): від 1976 – зав. відділу геохімії стабіл. ізотопів. Наук. діяльність присвячена проблемам геології і металогенії Карпат. Засн. наук. напряму, пов’язаного з ізотопно-геохім. вивченням родовищ заліза, поліметалів, золота і різноманітних генет. типів уранових родовищ України, РФ, Казахстану.

Пр.: Рудные месторождения в породах низких ступеней метаморфизма Карпато-Балканской области. К., 1978; Факторы формирования урановых концентраций в щелочных метасоматитах докембрия (по термобарогеохимическим и изотопным данным) // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1981. № 2 (співавт.); Изотопы серы и углерода в стратиформных месторождениях складчатых областей. К., 1982 (співавт.); Изотопно-геохимическая зональность редкометальных натриево-карбонатных метасоматитов докембрия // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1988. № 2 (співавт.).

Ю. О. Фомін

Стаття оновлена: 2009