Кузьменко Володимир Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузьменко Володимир Борисович

КУЗЬМЕ́НКО Володимир Борисович (28. 05. 1971, м. Бершадь Вінн. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2010). Закін. Одес. ун-т (1994), Одес. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ (2003). Працював у Одес. екон. ун-ті й ун-ті внутр. справ; від 2012 – заст. нач. з навч. роботи ф-ту підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації співроб. податк. мі­­ліції Нац. ун-ту Держ. податк. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.). Досліджує проблеми нац. політики та міжнац. відносин в УРСР.

Пр.: Німецька меншина Української СРР в умовах соціально-економічних перетворень на селі наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XX ст. // Актуал. пробл. політики: Зб. наук. пр. О., 2004. Вип. 19; Право на навчання рідною мовою та його забезпечення в Українській РСР у другій половині 30-х рр. // Вісн. Харків. ун-ту внутр. справ. 2007. Вип. 39; Міжнаціональні відносини в Радянській Україні (1917–1939 рр.): правові аспекти. О., 2009; Новий напрям в юридичній науці – історія українського лісового законодавства // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 54.

В. А. Некрасов

Статтю оновлено: 2014