Журавок Іван Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Журавок Іван Степанович


Журавок Іван Степанович

ЖУРАВО́К Іван Степанович (16(29). 06. 1906, м. Новгород-Сіверський, нині Черніг. обл. – березень 1984, Одеса) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1951), проф. (1951). Уряд. нагороди. Закін. Харків. зоотех. ін-т (1930). Працював 1932–39 ст. н. с. Ін-ту с.-г. гібридизації і степ. акліматизації тварин ВАСГНІЛ (смт Асканія-Нова Чаплин. р-ну Херсон. обл.); від 1939 – зав. каф. розведення с.-г. тварин, 1944–59 – декан зооінж. ф-ту Херсон. с.-г. ін-ту; під час 2-ї світ. війни – зоотехнік у Ставроп. та Алтай. краях (РФ); від 1959 – зав., від 1977 – проф. каф. розведення і генетики с.-г. тварин, 1963–67 – декан зооінж. ф-ту Одес. с.-г. ін-ту. Удосконалював червону степ. породу худоби шляхом чистопород. розведення, схрещування з англерською породою та гібридизації з зебу. Створив новий тип жирномолоч. зебуподіб. худоби, стійкої до гемоспоридіозів.

Пр.: К созданию мясомолочного скота на юге УССР // Соціаліст. тваринництво. 1953. № 6; Англерська порода і жирномолочність // Тваринництво України. 1969. № 1; Зоотехническая характеристика коров красной степной породы лучших ферм пригородных совхозов г. Одессы // Тр. Одес. с.-х. ин-та. 1971. Т. 19, вып. 5 (співавт.); Племінна робота на фермах. О., 1974 (співавт.); Корреляция основных селекционных признаков у красного степного скота разных типов телосложения и конституции // Селекц.-генет. приемы совершенствования племен. и продуктив. качеств с.-х. животных. О., 1982 (співавт.).

Літ.: Іван Степанович Журавок: Біобібліогр. покажч. О., 2007.

Статтю оновлено: 2009