Журнал Академії медичних наук України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журнал Академії медичних наук України

«ЖУРНА́Л АКАДЕ́МІЇ МЕДИ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. 1995 у Києві Президією АМНУ. Виходить щокварталу. Наклад 270 прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Друкує огляди досягнень в осн. галузях мед. науки, матеріали сесій АМНУ. Додаток «Інформаційний бюлетень» вміщує відомості про виконані н.-д. роботи та наук. пропозиції установ АМНУ, рекомендовані для впровадження у практику охорони здоров’я. Гол. ред. – О. Возіанов (від 1995).

Н. С. Верхратський

Стаття оновлена: 2009